Het Dronelabteam van hogeschool VIVES onderzoekt en ondersteunt de innovatieve inzet van drones. Dit gebeurt zowel binnen de diverse studiegebieden, opleidingen en diensten als op vraag van en/of in samenwerking met externe partners.

VIVES engageert zich expliciet voor een verantwoord gebruik van drones! Tijdens activiteiten van piloten en onderzoekers van het Dronelab wordt dan ook bijzonder veel belang gehecht aan veiligheid, respect voor de privacy en de geldende wetgeving.

Deze website werd opgesteld n.a.v. de mediadag begin mei 2019 voor leerlingen van de secundair scholen SiVi en VLTI te Torhout en kadert enerzijds in het teken van verantwoord recreatief dronegebruik in het Belgische luchtruim en werpt anderzijds een blik op de mogelijke kansen die professionele drones onze samenleving kunnen bieden.

Hoewel dergelijke toestellen veelal als speelgoed bestempeld worden, bewijzen alsmaar talrijkere incidenten met drones dat er nood is aan een grotere bewustwording bij het brede publiek inzake het legaal en verantwoord gebruik ervan.

Als kennisbasis wordt vertrokken van de – voor recreatieve dronegebruikers – van belang zijnde elementen uit het KB omtrent RPAS van april 2016. Omdat de dronewetgeving vanaf 31 december 2020 ingrijpend veranderde, is de inhoud van deze workshop vanaf die datum niet meer toegankelijk!

Groeten

Tony